Co můžete řešit?

Chcete získat potřebné informace před nástupem do školy?

Informace o průběhu zápisu, jakou školu vybrat, kdy a proč je vhodná diagnostika školní zralosti, zda zvážit odklad školní docházky, jaké odborníky oslovit, co předepisuje legislativa…

Nejste si jisti, zda vaše dítě nástup do 1. třídy zvládne?

Vhodnost nástupu dítěte do školy společně zvážíme. Zaměříme se na dosavadní psychomotorický vývoj dítěte, věk dítěte v době nástupu do první třídy, koncentraci. Zodpovím vám všechny otázky, které si kladete.

Nevíte, které schopnosti a dovednosti jsou pro čtení, psaní a počítání nezbytné?

Získáte přehled o všech oblastech školní zralosti, o důležitosti percepčně-motorických funkcí pro úspěšný nástup do první třídy. Přiblížíme si problematiku sociální a pracovní zralosti.

Rozhodli jste se vašeho předškoláčka na školu připravit.

Společně prověříme všechny oblasti školní zralosti (zrakové a sluchové vnímání, koncentraci, motoriku, řeč…). S dítětem budete doma pracovat na dohodnutých úkolech, které si vysvětlíme během online konzultace. Získáte přehled o tom, co dítě už umí, co je dobré ještě rozvíjet, jakou náročnost úkolu zvolit. Materiály a podklady k úkolům vám budou dodány.

Vaše dítě má již odklad školní docházky.

znamená, že znáte příčinu odkladu, která je uvedena ve zprávě, kterou jste předali škole. Spolu se pak zamyslíme nad danou příčinou a podpoříme oblasti, ve kterých dítě ještě nedozrálo.

Koupili jste sešity pro předškoláky, vaše dítě se už snaží na školu připravovat.

Potřebujete ale znát význam jednotlivých cvičení? Chcete vědět, zda je vypracovaný úkol správně s ohledem k věku nebo na kvalitu vypracování? Můžete se poradit, také zjistit, co případně nezrale vypracovaný úkol může ve škole neblaze ovlivnit.

Hledáte odpovědi na své otázky

Kdy s přípravou začít, jakou náročnost úkolů zvolit, aby nebyla pro dítě moc těžká, ale také nenudila. Chcete mít jistotu, že žádná část školní zralosti nezůstane opomenuta, že procvičujete vše, že se to děláte správně, že je práce smysluplná. Chcete se obohatit o informace, které nejsou běžně známé, ale pro úspěšnost dítěte ve škole významné.

Informovaný rodič je chápající a podporující rodič

Proto jsem pro vás připravila ke stažení zdarma tyto e-booky. (stáhněte zde: kliknutím na obrázek.)

Proč konzultovat předškoláka přes skype?

Díky audiovizuálnímu kontaktu mohu poskytnout rodičům a dětem plnohodnotné konzultace, i když mají svá specifika, na která je potřeba při práci myslet. Je dobré myslet na výhody i nevýhody online konzultací. Online komunikace se stává v našem životě již běžnou záležitostí, které se v poradenství využívá.

 • Sezení probíhá v pohodlí domova
 • Konzultaci mohu poskytnout komukoli kdekoli
 • Jsem lépe dostupná i těm, kteří jsou velmi zaměstnaní
 • Nenašli jste ve svém okolí odborníka na tuto problematiku nebo je příliš vzdálený
 • Nabízím setkání i rodičům, kteří se nemohou osobního setkání účastnit, např. z důvodu nemoci
 • Online komunikace nabízí větší anonymitu
 • Konzultant i rodič jsou částečně ochuzeni o neverbální složky řeči
 • Technické okolnosti mohou ovlivnit kvalitu hovoru

Jak konzultace a příprava probíhá?

Objednejte si na níže uvedených kontaktech jednorázovou nebo vstupní konzultaci.

Doporučuji v e-mailu krátce popsat, jaké téma chcete na konzultaci řešit. Využijeme tak náš čas pro online setkání produktivně. Odnesete si informace, které jste potřebovali.

Probereme vaše téma, zvážíme potřebu dalších konzultací. Doporučím vám další postup.

V případě pravidelné přípravy vašeho dítěte dohodneme četnost konzultací, délku trvání konzultace, podmínky spolupráce a přípravy dítěte (jednotlivé konzultace, nebo využití celého balíčku).

Přípravou předškoláka vás provedu, vysvětlím vše potřebné., pošlu materiály a podklady, které budete potřebovat, případně doporučím péči dalšího odborníka (logopeda, fyzioterapeuta apod.).

Je důležité si před konzultací zkontrolovat, že máte funkční web kameru s kvalitním rozlišením a fungující mikrofón.

Program skype můžete stáhnout z oficiálních stránek www.skype.com, kde si zárověn vytvoříte účet (pokud již nemáte).

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně online konzultací a přípravy předškoláka, neváhejte mne kontaktovat. Jsem tu pro vás.

Životopis

Věnuji se výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.

Jako speciální pedagožka pomáhám dětem a rodičům při přípravě na zvládnutí nároků školy, věnuji se prevenci a nápravám specifických poruch učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).

Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuji s dětmi přibližně od pěti let.

Školákům pomáhám překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.

 • Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
 • Jsem absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
 • Jsem držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů, které využívám při práci s dětmi.
  • Metoda dobrého startu
  • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  • Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc
  • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
  • FIE
  • Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU
  • Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar
  • KUPOZ, KUMOT, KUPREV
  • Senzomotorická cvičení
  • Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi
  • Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II.
  • Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk
  • Metody vyučování čtení...

Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

 • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
 • Práce s časovou osou I.
 • Výcvik v párové terapii
 • Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru:
  • Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních
  • Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů, Konflikty a jejich řešení

Jsem členkou Komplexní péče. Komplexní péče je volné sdružení odborníků, které vzešlo z vnitřní potřeby jejich členů. Cílem Komplexní péče je poskytnout systematickou péči klientům z řad dětských lékařů, neurologů, psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů, pedagogů a rehabilitačních pracovníků, kteří se věnují dětem s diagnózou LMD (ADD,ADHD).

Jsem členkou Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP). ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.

Jsem autorkou publikace Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování, která přívětivou formou nechává nahlédnout čtenáře do prožívání dětí s již objevenou, respektive budoucí poruchou učení a chování. Publikace současně nabízí rodičům tipy, jak rozpoznat projevy daných poruch.

Jsem autorkou ebooku Co potřebuji vědět a udělat před nástupem dítěte do první třídy.

Věnuji se přednáškové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, a to jak pro rodiče, tak pro kolegy z řad mateřských center, mateřských a základních škol. V přednáškách propojuje teoretické znalosti s návodnými ukázkami z praxe, kdy se vzájemně prolíná speciálně pedagogický přístup s terapeutickým.

Spolupracuji jako speciální pedagog a terapeut s organizací STŘEP (české centrum pro sanaci rodiny)

Spolupracovala jsem na projektech, například Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou, dále na projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III, Šance a další.

Jsem matkou dítěte se specifickými poruchami učení. Vnímám problematiku dětí také z pohledu rodiče. Účinnost nápravných postupů, které doporučuji rodičům, jsem si mohla sama ověřit při práci se svými dětmi.

Ceník

 • 30 minut
 • 300,-
 • Doporučujeme jako úvodní konzultaci
 • 60 minut
 • 500,-
 •  
 • 90 minut
 • 800,-
 •  

Zvýhodněné balíčky

 • Balíček 300
 • 2 800,-
 • Balíček obsahuje 10 konzultací
 • Celkem 300 minut
 • každých 30 minut za zvýhodněnou cenu 280 Kč/30 minut
 • Balíček 600
 • 4 800,-
 • Balíček obsahuje 10 konzultací
 • Celkem 600 minut
 • každých 60 minut za zvýhodněnou cenu 480 Kč/60 minut

Objednat se můžete telefonicky nebo emailem

 • +420 736 754 416
 • Štěchovice - Masečín 104
 • 252 07 Štěchovice
 • IČ: 45676291

Online konzultace probíhají vždy na základě vaší rezervace termínu a po úhradě dle ceníku. Rezervací a úhradou částky potvrzujete svůj zájem o konzultaci. Co dělat, pokud již objednaný a uhrazený termín nebudete moci využít? Termín online konzultace můžete přesunout na jiný den a hodinu. Náhradní termín si můžete dohodnout telefonicky nebo emailem. Online konzultaci je možné přesunout s časovým předstihem 24 hodin před plánovaným začátkem. Pokud konzultaci zrušíte později (méně než 24 hodin) nebo v dohodnutý čas online konzultaci nevyužijete, vaše platba vám již nebude vrácena. Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde

Kontaktní formulář

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Kopie zprávy byla odeslána na váš email, prosím zkontrolujte si svou adresu včeteně složky spam.